menu
Word Lid
Tussenkomsten in de gemeenteraad

Hieronder vindt u een overzicht van alle punten (interpellaties en voorstellen van nieuw beleid) die onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme indiende in de gemeenteraad:


2019

Livestream gemeenteraad

Werken bibliotheek

Afgelasten intern bevorderingsexamen

Onderhoud brandkranen

Aanpassing openingsuren gemeentehuis

Speelplein Rozemarijnstraat (Bassevelde)

Uitstel bevorderingsexamen (opvolging)

Kerkbeleidsplan

Nieuwe thuis kunstwerk 'kubus'

Infomagazine 'De Belleman'

Kruispunt Haantjen-Hendekenstraat (Bassevelde)

Parkbegraafplaats (Bassevelde)

Invoeren subsidie aanleg geveltuinen

Kruispunt Tingelhoek - Oostmolenstraat (Boekhoute)

Livestream gemeenteraad (opvolging)

Invoeren rol vuilniszakken voor inwoners

Beleidsverklaring

Viering 'Dag van de Vlaamse Gemeenschap'

Onderscheidingsteken gemeenteraadsvoorzitter

Ontharding speelplaatsen

Invoeren ondernemersloket

Belevingsbibliotheek

Invoeren subsidiereglement voor herbruikbare luiers

Fietsbrug Rijkestraat (Oosteeklo)

Sterretjesweide

Ziekteverzuim personeel

Invoeren premie voor busabonnement scholieren

Burgerparticipatie

Rioolbeheer

Ondertekening SAVE-charter

Aanpassing Huishoudelijk reglement Gemeenteraad

2020

Vandalisme Parking 't Groentjen (Oosteeklo)

Steunmaatregelen

Lokale contacttracing

Vandalisme gemeentelijke begraafplaatsen

Inrichting sterretjesweide (opvolging)

Voorstel tot ondertekening charter 'Sterk fietsbeleid'

Effectentaks

Regiovorming

Zaal Sint Lodewijk (Landsdijk)

Studieplekken in gemeentelijke gebouwen

Werking GECORO

Speelplein Rozemarijnstraat (Bassevelde) (Opvolging)

Toegankelijkheid gemeentelijke website

Afscheidsruimte begraafplaatsen

Gemeentelijke infogids 2020

Historische risicogronden

Kunstwerkennorm

Bemalingswater

Fietsrapport

Horeca-routes

Zomerscholen

Bedeling mondmaskers

Oprichting gemeentelijk noodfonds

Cadoza-bon

Voorstel differentiëring opcentiemen

Communicatie

Fietsdiefstallen

Toestand Kapellestraat (Assenede)

Vandalisme

Werking OCMW

Samenwerking OCMW - Pamperbank

Parkeerproblematiek Trieststraat (Assenede)

Tractorsluis Rijkestraat (Oosteeklo)

Voorstel tot ondertekening 'Bomencharter'

Brug Stoepestraat (Assenede)

Winterterrassen horeca

Verzekeringen

Overlast speelplein Ter Pietenstraat (Boekhoute)

2021

Gemeentelijk skatepark

GFT-containers

Gemeentelijke speelpleinen

Subsidies

Welbevinden personeel

Voorstel tot jaarlijkse publicatie gemaakte onkosten

Fietspad Kraaigemstraat - Stroomstraat (Bassevelde - Oosteeklo)

Overstromingsgevoelige gronden

Werken pastorij Bassevelde

DCO

Meldpunt 'Dierenwelzijn'

Voorstel tot invoeren dienstverlening in elke deelgemeente

Berichtgeving rond de fusie

Stand van zaken uitvoering bomencharter

Doorlichting subsidies

Zebrapad Weststraat (Boekhoute)

Voorstel tot opleiding van leden adviesraden

Onderhoud grachten en beken

Onderhoud gemeentewegen

Schoolroutekaarten

Instappen in project 'Koesterhuis'

Voorstel tot eenmalige steunmaatregel horeca

Situatie Dorp Bassevelde

Openbare verlichting

Sloop paviljoen Kasteelstraat (Assenede)

Vaccinatiecentrum

Leefbaarheid dorpskernen

Onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen

Grafzerken van lokaal historisch belang

Voorstel om aankopen hoofdzakelijk bij lokale handelaars te doen

Voorstel om openbare fietspompen te voorzien in elke deelgemeente

Glasbol Rozemarijnstraat (Bassevelde)

Impact corona op gemeentelijke investeringen

Onderhoud voetpaden

Trajectcontrole Landsdijk

Cyberveiligheid

Gemeentelijk mobiliteitsplan

Zebrapaden Boekhoute

Mijn burgerprofiel

Voorstel om eenmalig een horecadoza-bon (5 euro) aan gezinnen te geven

Kerken Bassevelde en Oosteeklo

Daling energiedividend

Stand van zaken uitvoering 'SAVE-charter'

Subsidies GROS

Voorstel tot ondertekening charter 'Masterplan toegankelijke bushaltes'

Vandalisme Ter Walle (Oosteeklo)

Wereldlichtjesdag

Stand van zaken uitvoering charter 'Sterk fietsbeleid'

Voorstel tot oprichting onderhandelingsteam fusie

Vacatures

Onderhoud voetpaden

Mobiliteitsplannen vervoerregio

Communicatie naar klanten DCO

Voorstel tot uitbreiding openingsuren gemeentehuis

2022

Koesterhuis

Zomerschool

Site speelplein - paviljoen Kasteelstraat (Assenede)

Voorstel invoering thuiswerkpremie gemeentepersoneel

Bereikbaarheid gemeentediensten

Fietsenstalling bibliotheek

DCO

Meldingen aan gemeente

Hemelwaterplan

Hemelwaterinfiltratie

Herstelwerkzaamheden

Belevingsbibliotheek

Dienstverlening

Dorpsrestaurants

Vuurwerkverbod

Landbouw en toerisme

Communicatie 

Energiebesparende maatregelen

'Mijn warm huis'

Veiligheid wegeniswerken

Situatie Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde)

Voorstel tot oprichting huisdierenbegraafplaats

Gebruik 'My e-box'

Veiligheid

Voorstel tot verhuur energiezuinige toestellen via OCMW

Fietsveiligheid

Voorstel plaatsen link naar zelfscan water op website

Zelfscan water bij klanten OCMW

Fietsveiligheid

Voorstel tot plaatsen culinaire wegwijzers

Voorstel tot organiseren energiefitsessies

Voorstel ondertekening charter 'Toegankelijke gemeente'

Communicatie

Onderhoud wegen en voetpaden

Verkeer Oosteeklodorp

Voormalige school Landsdijk

Zebrapad Weststraat (Boekhoute)

Voorstel tot opening sociale kruidenier

Thuiswerkpremie (opvolging)

Fietsrapport

Veiligheid en volksgezondheid

Brandveiligheid gemeentelijke gebouwen

Voorstel om audit 'Hartveiligheid' door rode Kruis te laten uitvoeren

Algemene verwaarlozing openbaar domein

Voorstel tot plaatsen gieterboom op begraafplaatsen

Kerkfabrieken

Voorstel voor deelname aan Reveil 

Voorstel oprichting troostmuur op iedere begraafplaats

Zwaar vervoer in dorpskernen

Bedeling huisnummers via gemeente

Kruispunt Haantjen - Hendekenstraat (Bassevelde)

Info cadoza-bon

Gebruik jeugdmonitor

Oprichting ondernemersloket (opvolging)

Energiefactuur gemeente

Fusie (stand van zaken)

Onderhoud riolering

Situatie Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde)

Zebrapad Weststraat (Boekhoute) (opvolging)

Verkeersvrije straten

2023

Adviesraad bibliotheek

Dorpszicht Bassevelde

Ontharding

Oproep renteloze lening

Zaal Sint-Lodewijk (Landsdijk)

Zebrapad Weststraat (Boekhoute) (opvolging)

Afsprakensysteem gemeente

Fietsenrek Dorp (Bassevelde)

Gieterboom begraafplaatsen (opvolging)

Situatie Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde) (Opvolging)

Privatisering milieupark

Sterretjesweide (opvolging)

Toestand Antwerpse Heirweg (Oosteeklo)

Toestand speelplein Kasteelstraat (Assenede)

Zebrapad Weststraat (Boekhoute) (opvolging)

Evaluatie intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Infomagazine 'De Belleman'

Inclusie

Toestand Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde) (Opvolging)

Ouderenbeleid

Voetgangersbarometer

Zaal Sint-Lodewijk (Landsdijk)

Aanleg fietssnelweg

Heraanleg Meulewegel (Bassevelde)

Investeringen OCMW

Parkbegraafplaats (Bassevelde)

Renovatie oud gemeentehuis (Assenede)

Zaal Sint-Lodewijk (Landsdijk)

Brief cultuurraad

Cyberveiligheid

Situatie Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde) (opvolging)

Toepassing Decreet 'Klokkenluiders'

Wateroverlast

1.300 jaar Assenede

Afscheidsruimtes begraafplaatsen

Culinaire wegwijzers

Voorstel plaatsen drinkwatertappunten

Gemeentelijke website

Verkeerssituatie Heulken (Bassevelde)

Adviezen gemeentelijke adviesraden

Cyberveiligheid

Voorstel tot ondertekening charter 'Burgerparticipatie'

Situatie Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde) (opvolging)

Toestand Oude Gentweg (Assenede)

Toestand voetpaden

Verkeersveiligheid

Voorstel tot toevoegen QR-code aan facturen

Eco-cheques

Fietsrapport

Fietspad Stroomstraat - Kraaigemstraat (Oosteeklo - Bassevelde)

Voetgangersbarometer

Werken kerk Boekhoute

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Herdenking Boerenkrijg

Onderhoud

Opgravingen Boekhoute

Voorstel tot plaatsen sinterklaasbrievenbus in elke deelgemeente

Wateroverlast

Fietsrapport

Voorstel om huwelijk op alternatieve locatie mogelijk te maken

Kruispunt Haantjen - Hendekenstraat (Bassevelde) (opvolging)

Voorstel mindervalide parkeerplaatsen aan scholen Leegstraat (Assenede)

Voorstel oprichting meldpunt 'Dierenwelzijn'

Zwerfkattenplan

Belijning straten

Brief VOC

Geveltuinen

Toestand Vierambachtenstraat (Assenede)

Reservatiesysteem IBO

Werking cultuurraad


2024

Gronden brandweerkazerne

GFT-ophaling

Openbaar vervoer

Situatie Menneken - Grote Tiendewijk (Bassevelde) (opvolging)

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF