menu
Word Lid
165.000 euro steunmaatregelen

De huidige Corona-crisis stelt onze maatschappij voor een aantal grote uitdagingen. Ons ganse leven staat momenteel in het teken van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het virus: samenscholingen zijn verboden, verplaatsingen worden afgeraden, diensten zijn gesloten of slechts na afspraak bereikbaar en lokale handelszaken zijn (grotendeels) verplicht gesloten. De financiële gevolgen voor onze lokale handelaars zullen enorm zijn. Als politici moeten wij er alles aan doen om het lokaal economisch weefsel intact te houden en onze handelaars zo veel als mogelijk te steunen. 

Daarom lanceert het Vlaams Belang een plan om de lokale handelaars te steunen. Ons voorstel bestaat uit een dubbele steunmaatregel voor onze lokale handelaars.

Plan met dubbele steunmaatregel

“Enerzijds willen wij gehoor geven aan de oproep van de minister voor Binnenlands Bestuur, Bart Somers, en het innen van de gemeentelijke heffingen, taksen en belastingen op ondernemen uitstellen”, zegt gemeenteraadslid Axl Van Boven, “Daarom stellen wij voor om de lokale handelaars en ondernemers uitstel van betaling te geven voor al deze gemeentelijke belastingen tot het einde van het jaar. Dit voorstel is budgetneutraal voor de gemeente en zorgt er tegelijkertijd voor dat onze ondernemers meer ademruimte hebben in deze moeilijke tijden.”

“Anderzijds willen wij bijkomend ook ieder gezin een Cadoza-bon van 25 euro bezorgen vanuit de gemeente”, vult fractievoorzitter Stijn Van Hamme aan, “Deze bon is enkel te besteden bij lokale handelaars en zal er dus voor zorgen dat mensen kopen bij lokale handelaars. Dit voorstel is een win-winsituatie voor inwoners en handelaars. Bovendien is het gemeentebestuur op deze manier ook zeker dat het geld dat hiervoor gebruikt wordt uit het gemeentebudget effectief bij onze handelaars terechtkomt en dus onze lokale economie ondersteunt. Deze maatregel is uiteraard niet budgetneutraal, maar heeft een prijskaartje van ongeveer 165.000 euro. Dit bedrag is echter perfect haalbaar binnen het gemeentelijk budget.”

Pragmatische oplossingen

“Wij zijn steeds de eersten om budgettaire orthodoxie te bepleiten, maar deze extreme tijden vragen nu eenmaal om doortastende maatregelen. Pragmatiek moet nu de bovenhand krijgen. Onze lokale ondernemers zorgen steeds voor een grote stroom aan inkomsten voor de gemeentekas. Zij verdienen nu al onze steun om deze zeer moeilijke periode door te komen. Daarom zullen wij deze voorstellen ter stemming voorleggen op de eerstvolgende, fysieke gemeenteraad”, besluit Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF