menu
Word Lid
Aanwezige fractie

Mensen zeggen vaak (en dikwijls is dit volledig terecht): “We zien de politiekers alleen als er verkiezingen zijn”. Het klopt dat sommige politici bijna zes jaar onzichtbaar zijn om dan tijdens de weken voor de verkiezingen plots elke straat af te dweilen. Afgelopen weekend (zaterdag 19 en zondag 20 oktober) had de politiek echter een grote kans om wel aanwezig te zijn. Er stonden namelijk verschillende officiële gelegenheden op de agenda. Zo was er onder meer de huldiging van de laureaten van de Arbeid, de ontvangst van de 60-jarigen van Assenede op het gemeentehuis, de inwandeling van het Tereeckensche Voetpad en de open dag van het bewonersplatform in Bassevelde.

De taken van het gemeenteraadslid

“Zoals steeds werd de voltallige gemeenteraad uitgenodigd voor al deze evenementen”, vertelt fractieleider Stijn Van Hamme, “De taak van gemeenteraadslid beperkt zich namelijk niet tot iedere maand komen opdagen in het gemeentehuis om op het juiste moment de juiste stem uit te brengen. Als verkozenen en vertegenwoordigers van het volk is het onze plicht om aanwezig te zijn bij officiële momenten waarvoor we worden uitgenodigd. Natuurlijk kan niet ieder raadslid overal en altijd aanwezig zijn, maar het werk kan makkelijk verdeeld worden binnen de fractie. Binnen onze fractie spreken collega Axl Van Boven en ikzelf steeds af wie welke uitnodiging aanneemt. Het spreekt daarbij voor zich dat ik als fractieleider het merendeel van deze uitnodigingen aanneem. Ik vertegenwoordig dan namelijk de ganse fractie.”

Uitblinken in afwezigheid

“Afgelopen weekend kon ik opnieuw vaststellen dat niet iedereen dezelfde houding aanneemt tegenover de taken als gemeenteraadslid”, gaat Van Hamme verder, “Ik was namelijk het ENIGE lid van de voltallige oppositie die de moeite deed om op elk evenement aanwezig te zijn. Sterker nog: de Vlaams Belang-fractie was als enige aanwezig op de evenementen. ‘Anders’ (de samenwerking tussen CD&V en N-VA) was nergens te zien. Verschillende dorpsgenoten lieten hierover duidelijk hun ongenoegen blijken. Showpolitiek is niet aan het Vlaams Belang besteed, maar wij nemen ons mandaat zeer ernstig. Iedereen vereniging die ons officieel uitnodigt, zullen wij steeds beantwoorden met een aanwezigheid op het betrokken evenement of met een verontschuldiging wanneer noch Axl of ikzelf aanwezig kunnen zijn. Dat is het minste dat wij kunnen doen wanneer verenigingen de moeite nemen om ons ut te nodigen. Dit is een vorm van respect voor de inzet van de betrokken verenigingen.”


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF