menu
Word Lid
Afsprakennota adviesraden ingetrokken

In december 2019 kondigde het schepencollege met veel tromgeroffel een nieuwe afsprakennota aan met de adviesraden. Deze nota vormde volgens de meerderheid een nieuwe stap naar meer inspraak in het gemeentelijk beleid.


Inhoud in strijd met decreet

“De inhoud van deze nota was echter in strijd met verschillende bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur”, vertelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), “Meer bepaald eigende het schepencollege zichzelf bevoegdheden toe die het decretaal niet heeft. Het is immers de exclusieve bevoegdheid van de voltallige gemeenteraad om overleg met adviesraden op te richten en een reglement op te stellen dat concreet vorm heeft aan dit advies. Een dergelijke, flagrante schending van de rechten van de gemeenteraad kon uiteraard niet zonder gevolg blijven en daarom diende ik een klacht in bij de gouverneur.”

Schepencollege of blunderbrigade?

“De meerderheid voelde duidelijk nattigheid en kon enkel vaststellen dat hun afsprakennota nooit de toetsing met het Decreet Lokaal Bestuur zou doorstaan”, gaat Van Hamme verder, “Daarom besliste het schepencollege om de afsprakennota in alle stilte in te trekken. Waar zij met veel bombarie en show een grote aankondiging deden bij de invoering van de afsprakennota, handelden zij bij het intrekken als dieven in de nacht. Met de staart tussen de benen en het schaamrood op de wangen ging de meerderheid opnieuw met de billen bloot zoals bij de schorsing van de samenstelling van de GECORO. Het is wel heel ver gekomen dat in onze gemeente een fractie die pas sinds 1 januari 2019 in de gemeenteraad zetelt meer weet van de geldende wetten en decreten dan een coalitie die al 20 jaar aan de macht is. Een mens zou zich stilaan afvragen of Assenede bestuurd wordt door een schepencollege of een blunderbrigade…”


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF