menu
Word Lid
AGB Assenede heft onrechtmatig BTW

Tijdens de meest recente gemeenteraad kon Vlaams Belang een onwettige heffing van BTW uit een reglement van de gemeente tegenhouden tijdens de stemming. Na onderzoek blijkt echter dat het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Assenede ook op onrechtmatige wijze BTW heft en int.

Alles draait rond schadevergoedingen. Hiervoor hanteert het AGB een tarief waarop men BTW heft. De belastingadministratie is echter duidelijk wat betreft schadevergoedingen: “Een vergoeding die het gevolg is van een werkelijk geleden schade, is (...) niet de tegenprestatie van een belastbare handeling. Deze schadevergoeding beperkt zich tot het herstellen van schade of het bestraffen van de niet-uitvoering van een verplichting. Er kan geen btw opeisbaar zijn zonder een belastbaar feit, zijnde de effectieve uitvoering van een levering van goederen of een dienst”.

“De situatie is duidelijk”, stelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), “Er wordt tegen de richtlijnen van de belastingadministratie gehandeld. Bovendien al vele jaren lang. Wij hebben daarom de nodige stappen ondernomen: wij hebben de bevoegde minister van Financiën op de hoogte gesteld van deze praktijken. Daarnaast hebben wij ook klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid, meer bepaald bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. In beide gevallen hebben wij gevraagd de gepaste stappen te ondernemen om een einde te maken aan deze onwettige toestand.”

“Deze situatie kan bovendien nog ernstige proporties aannemen”, gaat Van Hamme verder, “iedereen die deze onwettige BTW al betaald heeft, kan deze terugvorderen. Eventueel zelfs verhoogd met verwijlinteresten. Deze flater van SamenPlus kan dus enorme financiële gevolgen hebben voor het AGB Assenede. Het is onbegrijpelijk dat het bestuur in het algemeen en de schepen van Financiën in het bijzonder hun dossiers niet beter voorbereiden. Men moet zich zelfs afvragen als de positie van de schepen van Financiën nog langer houdbaar is. Wat ons betreft niet. Wij roepen de schepen dan ook op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en op te stappen.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF