menu
Word Lid
De glasbollen in onze gemeente

Onlangs kreeg onze fractie de vraag van een bezorgde inwoner over het verdwijnen van de glasbol in de Rozemarijnstraat in Bassevelde. Een ideaal onderwerp om na te gaan hoe het is gesteld met de glasbollen in onze gemeente. Wij brachten dit punt dan ook ter sprake tijdens de gemeenteraad van eind maart 2021.

Nood aan extra glasbollen?

In het verleden stond er een glasbol in de Rozemarijnstraat te Bassevelde. Deze glasbol is echter al geruime tijd verdwenen (onder meer door de werken aan Bass'Cul en momenteel aan het appartementsblok op de hoek van de Rozemarijnstraat en het Dorp). Hierdoor moeten inwoners van Bassevelde Dorp en omliggende straten naar de Assenedestraat met hun glasafval. Dit betekent toch een serieuze afstand voor mensen die aan het begin van het dorp wonen. Er waren echter geruchten dat deze 'verdwenen' glasbol zou verplaatst worden naar een andere locatie in het Dorp van Bassevelde, namelijk aan de rand van het fietspad op de oude spoorbedding vlak naast de weegbrug. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme stelde daarom volgende vragen aan het gemeentebestuur:

1) Is het schepencollege bereid om de glasbol die ter hoogte van de Rozemarijnstraat stond terug te plaatsen, al dan niet op een andere locatie in Bassevelde Dorp?

2) Volstaat het aantal glasbollen in de ganse gemeente nog gelet op het toch aanzienlijk aantal nieuwe appartementen en verkavelingen die gerealiseerd zijn en worden?


Kort antwoord van de meerderheid

De meerderheid gaf een kort, maar vooral teleurstellend antwoord. Zo zal de glasbol in Bassvelde niet teruggeplaatst worden. Deze is verwijderd en een andere locatie is niet aan de orde. Volgens de meerderheid volstaat het huidig aantal glasbollen in onze gemeente, maar zal men de suggestie van onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme wel meenemen en bekijken als er nieuwe, bijkomende locaties voor glasbollen nodig zijn.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF