menu
Word Lid
Extra inspraak van de inwoners

Op voorstel van Vlaams Belang keurde de gemeenteraad op 30 maart de ondertekening van het ‘Europees Charter voor participatieve democratie bij ruimtelijke ordeningsprocessen’ goed. “Een nieuwe stap naar meer en vooral betere inspraak van onze inwoners in het beleid”, aldus Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang).


Vragen van inwoners en oproep van de provincie

“Begin maart ontving de gemeente een brief ondertekend door de bewonersplatformen van Bassevelde en Oosteeklo”, vertelt Van Hamme, “In deze brief formuleren beide bewonersplatformen de bezorgdheid omtrent de ruimtelijke ontwikkeling. Bijkomend vragen zij om op een actieve wijze betrokken te worden in deze processen. Om hieraan concreet gevolg te geven moet de gemeente een specifieke vorm van burgerparticipatie voorzien. Dit is mogelijk via het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke planningsprocessen.”

Dit charter concretiseert de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen. Wanneer een organisatie het charter ondertekent, belooft zij om de principes van participatie toe te passen op alle ruimtelijke planningsprocessen. Het is een engagementsverklaring waarbij de organisatie zich engageert om participatie als kernwaarde te zien binnen ruimtelijke planning. De ondertekening heeft geen formele gevolgen.

“Bovendien deed de provincie Oost-Vlaanderen, dat dit charter zelf al ondertekende, ook een oproep aan alle steden en gemeenten in onze provincie ter ondertekening van dit charter”, gaat Van Hamme verder, “Omdat onze gemeente tot nog toe niet inging op deze oproep en omdat de bepalingen in dit charter perfect aansluiten bij de vragen van de bewonersplatformen, vond Vlaams Belang het hoogtijd om het charter te ondertekenen. Vandaar ons voorstel tijdens de gemeenteraad.”

Unanieme goedkeuring

“Tot onze tevredenheid en (lichte) verbazing keurde de voltallige gemeenteraad ons voorstel goed. Assenede zal dus ook het charter ondertekenen en zich engageren om meer en betere inspraak van de bevolking mogelijk te maken. Dit is ook het bewijs dat de grenzen van meerderheid en oppositie overstegen kunnen worden in het belang van de gemeente en onze inwoners. Wij zijn dan ook tevreden dat burgerparticipatie geen dode letter is en dat dankzij het Vlaams Belang onze inwoners meer inspraak krijgen in het beleid”, besluit Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF