menu
Word Lid
Extra parkje in Assenede?

Het paviljoen in de Kasteelstraat van Assenede waar de speelpleinwerking doorgaat en het Rode Kruis onderdak heeft zal worden afgebroken. De omgevingsvergunning die daar uithangt maakt dat duidelijk. Onze fractie vroeg tijdens de gemeenteraad van januari naar de stand van zaken en de visie in dit dossier.


Nieuwe mogelijkheden

De sloop van dit paviljoen en daarbij het aanpakken van het basketveld zorgt voor een aantal nieuwe mogelijkheden. Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme stelde daarom voor om de ganse site, met inbegrip van het bestaande speelpleintje, in een geheel aan te pakken. Stijn pleitte ervoor om het basketveld en het te slopen paviljoen te vervangen door een speelpark dat aansluit op het bestaande speelpleintje. Op die manier verhoogt het groenaandeel in de Kasteelstraat en hebben onze kinderen een mooi en vooral natuurlijk speelterrein.

Daarnaast wees onze fractievoorzitter er ook op dat het paviljoen gebruikt wordt als repetitieruimte en stelde hij voor dat de meerderheid ook een oplossing zocht daarvoor. 

Philippe Zonder Visie wist nergens van

Burgemeester Philippe De Coninck antwoordde dat de meerderheid geen visie heeft op dit terrein. De sloop is zeker, maar verder niets. Het ziet er dus naar uit dat onze kinderen geen groter speelpark krijgen en het groenaandeel niet zal toenemen. Een gemiste kans. De zoveelste al...

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF