menu
Word Lid
Fusiecommissie krijgt een staartje...

Op 26 juni kwam in Assenede de gemeenteraadscommissie ‘Fusie’ samen. Daarin werd het voorstel van SamenPlus om de burgemeester te mandateren een intergemeentelijke samenwerking aan te gaan besproken en gestemd. Deze vergadering krijgt nu een staartje…


Vlaams Belang uit protest afwezig

“De Vlaams Belang-fractie bleef doelbewust afwezig van de fusiecommissie”, vertelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), “Bij het zien van het voorstel van SamenPlus hadden wij vastgesteld dat dit niet kon. Bij de oprichting van deze commissie werd haar expliciet de opdracht gegeven de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. De commissie is met andere woorden niet bevoegd om intergemeentelijke samenwerkingen te onderzoeken of op te starten. SamenPlus overtreedt met haar voorstel dus de oprichtingsdoelstellingen van hun eigen commissie…

Bovendien overtreedt het voorstel van SamenPlus ook de bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur. Dit bepaalt, onder andere, dat gemeenteraadscommissies niet bevoegd zijn om mensen te mandateren. SamenPlus overtreedt met haar voorstel dus ook het Decreet Lokaal Bestuur.

Om deze redenen hadden wij de voorzitter van de fusiecommissie gemeld dat onze fractie afwezig zou zijn. Tijdens de vergadering zelf deed SamenPlus er dan nog een onwettig schepje bovenop: zij kwamen met een inhoudelijk compleet nieuw voorstel op de proppen. Een voorstel dat niet op de agenda stond en officieel dus niet eens had mogen besproken worden!"

Klacht ontvankelijk verklaard

"De volledige bespreking en stemming van het voorstel van SamenPlus was uiteindelijk dus een driedubbele overtreding van decreten en oprichtingsdoelstellingen van de fusiecommissie. Dit maakt de stemming compleet onwettig. Wij hebben dan ook klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid en kregen intussen de bevestiging dat onze klacht ontvankelijk is verklaard”, besluit Stijn Van Hamme.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF