menu
Word Lid
Geen dienstverlening in de deelgemeenten

Dienstverlening is de basistaak van de gemeente. Daarom is het belangrijk dat er in elke deelgemeente een vorm van dienstverlening is. Daarom stelde Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van 02.09.2021 voor om dienstverlening in elke deelgemeente in te voeren.


Constructief voorstel

Ons dorp bestaat uit vier deelgemeenten. Vier gemeenten die evenwaardige delen zijn in het groter geheel. In het verleden bestond dienstverlening in elke deelgemeente waardoor inwoners steeds de mogelijkheid hadden om officiële dienstverlening (afhalen van identiteitsbewijs, afhalen van rijbewijs, opvragen en afhalen van bepaalde documenten, …) te vinden in hun respectievelijke deelgemeente. Deze dienstverlening werd in het verleden echter afgebouwd en zelfs volledig stopgezet. Hierdoor moet iedereen die een beroep wil doen op de gemeentelijke diensten zich naar Assenede verplaatsen. Voor ouderen, mindermobiele personen of mensen met een beperking betekent dit een extra drempel.

Ondanks de digitalisering, die het mogelijk maakt om bepaalde documenten ook van thuis uit aan te vragen of te ontvangen, tonen verschillende wetenschappelijke studies aan dat er nog steeds een belangrijke groep mensen is die gen gebruik kan maken van digitale dienstverlening (wegens het niet beschikken over een computer/laptop/tablet of smartphone of wegens het niet beschikken over een internetverbinding). Deze mensen dreigen dubbel het slachtoffer te worden: zij moeten zich verder verplaatsen en kunnen geen beroep doen op de digitale weg.

Een aantal (fusie)gemeenten heeft om deze redenen beslist om toch (een vorm van) dienstverlening aan te bieden in deelgemeenten. Dat is onder meer het geval in Evergem en in Sint-Laureins. Ook voor ons dorp zou (een vorm van) dienstverlening in de deelgemeenten een meerwaarde zijn. Het zou bovendien de gemeente dichter bij de inwoners brengen en drempels wegnemen voor de dienstverlening. Daar kan toch niemand tegen zijn?

Om na te gaan als er nood is aan deze dienstverlening, bestond ons voorstel uit een extra bepaling. Deze stelde dat er eerst een bevraging bij de bevolking zou gebeuren om na te gaan als de inwoners zelf nood hebben aan dienstverlening in de deelgemeenten. Via een bevraging in het infomagazine 'De Belleman', de gemeentelijke website en de gemeentelijke facebookpagina zou iedereen de kans hebben zijn of haar mening te geven. 

Op deze manier wordt burgerparticipatie, een speerpunt uit het meerjarenplan en het verkiezingsprogramma van SchamenPlus, gebruikt om inspraak te geven in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. Een win-winsituatie voor inwoners en de gemeente zelf.

SCHAMENPLUS ZEGT 'NEEN'

Ondanks grote verklaringen en veel beloftes voor de verkiezingen was SchamenPlus TEGEN dit voorstel. Zij hebben in het verleden de dienstverlening in de deelgemeenten afgeschaft en willen dit NOOIT terug invoeren. De burgemeester gooide alles op een hoopje zonder te antwoorden op 1 vraag: "Als het in Sint-Laureins en Evergem kan, waarom niet in onze gemeente?". 

"Het is heel jammer dat de inwoners van Oosteeklo, Boekhoute en Bassevelde in de kou blijven staan. SchamenPlus is duidelijk niet bezig met alle mensen uit ons dorp. Waarom stemmen de verkozenen van de meerderheid uit Oosteeklo (Lieselotte Van Hoecke), Boekhoute (Pieter Dobbelaere, Servaas Van Eynde) en Bassevelde (David Vercauteren, Alex Meulebroeck, Philippe De Coninck) tegen dienstverlening in hun deelgemeente? Zo blijven oudere mensen, mindermobiele personen en mensen met een beperking volledig in de kou staan. Een ding is duidelijk: SchamenPlus belooft veel, maar doet weinig. Het Vlaams Belang zal zich blijven inzetten voor ALLE inwoners van ons dorp!", besluit onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF