menu
Word Lid
Geen extra openingsuren voor gemeentehuis

Dienstverlening is de basistaak van een gemeente. Onze inwoners betalen belastingen en daar moet een goede dienstverlening tegenover staan. De huidige openingsuren van het gemeentehuis zijn niet gebruiksvriendelijk. Daarom stelde Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van 30.09.2021 voor om de openingsuren van het gemeentehuis uit te breiden.


Inwoners centraal plaatsen

Omdat SchamenPlus ons eerder voorstel om in iedere deelgemeente dienstverlening te voorzien wegstemde, vond het Vlaams Belang dat daarom de openingsuren van het gemeentehuis moeten uitbreiden. Het kan toch niet zijn dat iemand die in ploeg werkt verlof moet nemen om naar het gemeentehuis te kunnen komen? 

Ons voorstel bestond uit twee concrete zaken:

1) het gemeentehuis ook op maandag, dinsdag en vrijdag openen van 14u tot 16u (zodat inwoners iedere werkdag ook tijdens de namiddag kunnen langskomen), eventueel via het afsprakensysteem dat al bestaat

2) de inwoners bevragen als er nood is om het gemeentehuis ook op zaterdagvoormiddag op afspraak te openen. (door dit expliciet aan de inwoners te vragen wordt vermeden dat er door gebrek aan interesse geen bezoekers zouden zijn op dit moment)


SchamenPlus zegt 'Neen'

De meerderheid wou niet weten van extra openingsuren voor het gemeentehuis. Nadat SchamenPlus begin september weigerde dienstverlening in de deelgemeenten te onderzoeken, volgde nu opnieuw een weigering. Zelfs het bevragen van de inwoners over de nood aan extra openingsuren werd geweigerd. 


Inwoners blijven in de kou staan

"Het gedrag van de meerderheid maakt steeds meer duidelijk op welke manier ons dorp bestuurd wordt: voor inwoners kan niets en voor zichzelf kan alles. Waarom belooft SchamenPlus voor de verkiezingen dat er meer inspraak van de bevolking moet komen en stemt ze dan steeds tegen elk voorstel om de bevolking meer inspraak te geven? Personen die bang zijn van de mening van de inwoners verdienen het niet om ons dorp te besturen. Er is dringend nood aan een nieuw bestuur. Aan een bestuur dat wel doet wat het belooft. Aan een bestuur dat niet zichzelf, maar de inwoners op de eerste plaats zet. Aan een bestuur dat ons terug trots op ons dorp maakt", aldus onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF