menu
Word Lid
Gemeente ondertekent charter 'Sterk Fietsbeleid'!

Tijdens de Corona-crisis en ook afgelopen zomer maakten meer mensen gebruik van de fiets. Ook in onze gemeente werd fietstoerisme aangemoedigd, onder meer via de fietskaart die de horeca-zaken met elkaar verbindt. Het stimuleren van het gebruik van de fiets behoort daarnaast ook tot de speerpunten uit het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Veilig en comfortabel kunnen fietsen blijft echter een aandachtspunt, zoals bleek uit het 'Grote Fietsrapport'.


Vlaams Belang vraagt ondertekening charter 'Sterk fietsbeleid'

"Een degelijk en voldoende onderbouwd fietsbeleid is gestoeld op duidelijke engagementen en algemene uitgangspunten", aldus Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), "Deze uitgangspunten werden eerder opgesomd in het Charter van Sevilla, opgesteld door de European Cyclists Federation. Gemeenten kunnen autonoom beslissen om dit charter te ondertekenen en daarbij vrij beslissen voor welke drie maatregelen zij een concrete actie zullen realiseren als engagement bij deze ondertekening. Men engageert zich daarbij om deze acties te realiseren voor eind december 2024. De ondertekening van dit charter zou een duidelijke stap voorwaarts zijn in het realiseren van een volwaardig fietsbeleid in onze gemeente. Daarom vroeg Vlaams Belang om te stemmen over de ondertekening van dit charter tijdens de gemeenteraad van 27 augustus 2020."

 

Voorstel unaniem goedgekeurd

"Tot onze grote tevredenheid ging de GANSE gemeenteraad akkoord met ons voorstel. Veilig en comfortabel fietsen werd hierdoor over alle partijgrenzen heen als prioritair bestempeld. Hiermee is ook aangetoond dat het Vlaams Belang niet zo maar zit te roepen in de oppositie, maar inhoudelijk meewerkt aan het beter maken van onze gemeente", besluit Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF