menu
Word Lid
Gemeentebestuur laat dieren in de steek

Dierenwelzijn wordt steeds belangrijker. Meer en meer mensen zijn oprecht bezorgd over het welzijn van (huis)dieren. Ook lokale besturen hebben hierin een rol te spelen: zij kunnen het goede voorbeeld geven door een beleid uit te tekenen op vlak van dierenwelzijn. Om deze reden stelde Vlaams Belang voor een Meldpunt Dierenwelzijn op te richten in Assenede. Helaas werd ons voorstel weggestemd door het gemeentebestuur.

Nood aan duidelijkheid

“Op dit moment kunnen meldingen rond dierenmishandeling of dierenverwaarlozing op verschillende manieren gebeuren”, vertelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), “Er is het meldingsformulier op de gemeentelijke website, de milieudienst, de lokale politie en zelfs het dierenmeldpunt van de Vlaamse Overheid. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de inwoners. Het Vlaams Belang pleit er daarom voor om in onze gemeente een centrale Dienst Dierenwelzijn op te richten. Deze dienst zou onderdeel zijn van de Milieudienst. Een ambtenaar zou bijkomende opleiding volgen in dit domein. Bijkomend zou deze dienst een centraal Meldpunt Dierenwelzijn krijgen met een telefoonnummer en emailadres. Op deze manier is voor de inwoners duidelijk waar men terecht kan met meldingen rond dierenverwaarlozing en dierenmishandeling. Bovendien wordt men daar professioneel opgevangen en krijgt men duidelijke en correcte informatie. Een win-winsituatie."

Gemiste kans

“Helaas weigerde het gemeentebestuur op ons voorstel in te gaan. Het was de socialistische schepen van Dierenwelzijn zelf die ons voorstel afbrak en vertelde dat men zou tegenstemmen. Hiermee werd nog maar eens duidelijk dat dierenwelzijn geen prioriteit is voor socialisten, liberalen en groenen. Er stond al niets over dit belangrijke thema in hun verkiezingsprogramma en in het meerjarenplan. Met deze houding heeft het gemeentebestuur aangetoond dat dieren voor hen niet belangrijk zijn en dat de schepenpost van Dierenwelzijn een lege doos is. Een grote gemiste kans”, besluit Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF