menu
Word Lid
Gouverneur schorst samenstelling GECORO

De samenstelling van de nieuwe GECORO in Assenede verliep niet zonder slag of stoot.Tijdens de gemeenteraad van 26 september stapte de Vlaams Belang-fractie op uit onvrede met de heel dubieuze handelswijze van de meerderheid. Aansluitend diende onze fractie ook een klacht in bij de gouverneur.


Vriendjespolitiek uit een bananenrepubliek

Hoe zat de vork precies aan de steel? De meerderheid verkoos in een ordinair politiek manoeuvre ingegeven door platte vriendjespolitiek en gekonkelfoes uit de duisterste achterkamertjes kandidaten met de juiste kennissen postjes te geven. Zo’n handelswijze hoort thuis in een corrupte bananenrepubliek.

Onze fractie stelde nog voor om een nieuwe en vooral eerlijke, objectieve procedure te hanteren. De GECORO zou op die manier op een transparante wijze worden samengesteld. Iedere kandidaat zou dan ook dezelfde kansen krijgen. SamenPlus weigerde ons voorstel en ging toch door met hun vunzige vriendjespolitiek.

Klacht aanvaard: SamenPlus handelde tegen de wet

De gouverneur verklaarde de klacht van onze fractie ontvankelijk en deze werd officieel onderzocht. Uit het antwoord van de gouverneur blijkt dat de meerderheid handelde tegen het recht en tegen de wet. 

Door geen criteria te vermelden waarom bepaalde kandidaten werden benoemd en andere niet, heeft de meerderheid de wet van 29 juni 1991 met betrekking tot het uitdrukkelijk motiveren van bestuurshandelingen overtreden. SamenPlus overtrad dus de wet van 29 juni 1991!

Daarnaast heeft de meerderheid niet eens haar eigen procedure gevolgd. In de oproeping tot kandidaatstelling voor de GECORO, had de meerderheid immers zelf opgenomen dat kandidaturen voor een bepaalde datum dienden te zijn ingediend. Verschillende kandidaturen die laattijdig werden ingediend, niet toevallig door personen die soms zelfs letterlijk aangaven door leden van de meerderheid te zijn gevraagd hun kandidatuur in te dienen, werden toch aanvaard. SamenPlus volgde dus niet eens de regels die ze zelf hadden opgesteld!

Wanbestuur

“Deze zaak toont nog maar eens aan op wat voor een wijze onze gemeente wordt (wan)bestuurd door de meerderheid”, besluit Van Hamme, “Samenplus voert duidelijk een beleid op maat van bevriende personen en organisaties. Alle leden van de meerderheid hebben hierbij boter op het hoofd: zij deden immers allemaal mee met deze stemming die in strijd is met de wet en het recht. Het is wel heel ironisch dat mensen die steeds mond vol hebben van democratische waarden en transparantie, zich zelf schuldig maken aan vriendjespolitiek van het laagste allooi. De conclusie van de gouverneur zet de meerderheid volledig met de billen bloot. SamenPlus is duidelijk niets meer dan S(ch)amenPlus! Laat een ding dan ook duidelijk zijn: het Vlaams Belang blijft nadrukkelijk waken over het beleid en zal blijven optreden tegen iedere vorm van vriendjespolitiek!”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF