menu
Word Lid
Gouverneur vernietigt beslissing SamenPlus

In het voorjaar kondigde het gemeentebestuur aan dat ze een bevraging wou organiseren over de renovatie van de BOU 8. Deze intentie verscheen in de pers, op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke facebookpagina. Er werd zelfs over gedebatteerd tijdens de gemeenteraad. Een debat dat eindigde in een klacht bij de toezichthoudende overheid.


In het voorjaar kondigde het gemeentebestuur aan dat ze een bevraging wou organiseren over de renovatie van de BOU 8. Deze intentie verscheen in de pers, op de gemeentelijke website en op de gemeentelijke facebookpagina. Er werd zelfs over gedebatteerd tijdens de gemeenteraad. Een debat dat eindigde in een klacht bij de toezichthoudende overheid. 

Knoeiboel van SamenPlus

“Dit dossier is een typisch voorbeeld van het wanbeleid van SamenPlus”, vertelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), “De meerderheid denkt haar eigen zin te kunnen dan, los van wetten, decreten en procedures. Dan is het volstrekt normaal dat de gouverneur hen terugfluit en hen verplicht de wettelijke bepalingen te volgen.

De inwoners van Boekhoute moeten niet het slachtoffer zijn van de loze beloftes en showpolitiek van SamenPlus: voor de verkiezingen hebben zij beloofd dat de BOU8 zou gerenoveerd worden, dan moet dit ook gebeuren. Op die belofte komt men om zogenaamde financiële redenen terug. Een pure drogreden want als het gaat om hun megalomane showprojecten, smijt SamenPlus met miljoenen euro’s belastinggeld (de renovatie van de bibliotheek, bijvoorbeeld, kostte 700.000 euro meer dan voorzien, maar dat was geen probleem). De meerkost van de renovatie is bovendien het rechtstreeks gevolg van het wanbeleid van SamenPlus: de afgelopen jaren hebben zij op geen enkele wijze druk gezet om vanuit Brussel de nodige subsidies vlotter te krijgen.

Tot slot hopen wij oprecht dat SamenPlus eindelijk deftig gaat besturen zonder beloftes te breken en met respect voor de geldende wetten en decreten. Zo niet, zullen wij steeds klacht indienen bij toezichthoudende overheid. Zoals wij dit jaar intussen al 7 keer hebben gedaan”, besluit Stijn.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF