menu
Word Lid
Gouverneur vernietigt beslissing schepencollege

Naar aanleiding van een klacht van gemeenteraadslid Stijn Van Hamme (Vlaams Belang) vernietigde de Oost-Vlaamse provinciegouverneur een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen uit Assenede. 

Bevoegdheden overtreden en schending van het gelijkheidsbeginsel

Alles draait om de goedkeuring van het partnership tussen de gemeente Assenede en de vzw Maarten. Het college van Burgemeester en Schepenen besliste om een partnership goed te keuren. Het deed dit echter op zo’n manier dat de gouverneur verschillende juridische tekortkomingen vaststelde.

“De vaststellingen van de gouverneur zijn ronduit vernietigend voor het schepencollege”, vertelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), “Zo stelt de gouverneur vast dat er geen sprake is van een echt partnership omdat er enkel toezeggingen zijn die door de gemeente afgesproken worden. De gouverneur stelt zelfs letterlijk dat het college een ‘carte blanche’ heeft. Het schepencollege geeft dus een blanco cheque betaald door de belastingbetaler aan een vzw.”

“Daarnaast stelt gouverneur ook vast dat het schepencollege zijn bevoegdheden te buiten gaat”, gaat Van Hamme verder, “Men stelt immers gratis gebouwen van het AB (autonoom gemeentebedrijf) ter beschikking. Dit is een manifeste overtreding van de bevoegdheden. Het is immers de bevoegdheid van het AGB en niet van het schepencollege om zoiets te beslissen. Bovendien is een gratis ter beschikking stelling van deze gebouwen in strijd met de reglementen van het AGB. Deze stellen namelijk dat enkel het AGB zelf gratis gebruik kan maken van de eigen gebouwen. Alle andere (rechts)personen moeten een vergoeding betalen. Waarom het schepencollege een uitzondering maakt op deze regels speciaal voor deze vzw is op z’n minst heel vreemd te noemen.”

“Bijkomend stelt de gouverneur ook vast dat de rechten van de gemeenteraad zijn miskend”, zegt Van Hamme, “De gouverneur verwijst immers naar artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) dat stelt dat het sluiten van dergelijke overeenkomsten een bevoegdheid is van de gemeenteraad. Door zich bevoegdheden van de gemeenteraad toe te eigenen gaat het schepencollege zijn boekje volledig te buiten. Het is bovendien niet de eerste keer dat het schepencollege om een dergelijke reden terechtgewezen wordt door de gouverneur.”

“Tot slot stelt de gouverneur ook onomwonden dat het gelijkheidsbeginsel in het gedrang kan komen door deze beslissing”, vult Van Hamme aan, “De gouverneur schrijft heel duidelijk dat het niet correct is ten opzichte van andere organisaties of initiatieven. Door de vaagheid waarmee het schepencollege personeel belooft aan een vzw is namelijk onduidelijk hoe andere organisaties hier ook beroep op kunnen doen. Het schepencollege getuigt hiermee op zijn minst van favoritisme en schaadt hiermee de belangen van alle andere organisaties in onze gemeente.”

Vernietigende conclusie van de gouverneur

“Laat een ding heel duidelijk zijn: wij hebben er geen probleem mee dat de gemeente initiatieven ondersteunt”, besluit Van Hamme, “Er moet echter wel een gelijk speelveld zijn voor iedereen in onze gemeente. Elke vereniging moet volgens dezelfde voorwaarden beroep kunnen doen op ondersteuning. Vage steun gebaseerd op geen enkel objectief criterium kan voor ons niet. Omwille van deze (schijn van) vriendjespolitiek hadden wij een klacht ingediend bij de gouverneur.

De beslissing van de gouverneur is dan ook ronduit vernietigend voor het schepencollege. Het is namelijk zeer uitzonderlijk dat een gemeentelijke beslissing vernietigd wordt door de gouverneur. Dat gebeurt alleen wanneer er overduidelijke overtredingen van wetten, decreten of juridische bepalingen zijn. Deze beslissing is dus niet alleen een enorm gezichtsverlies voor het schepencollege, maar maakt ook aan iedereen duidelijk dat sommigen meer mogen en krijgen van het schepencollege dan anderen. Het is dan ook goed dat de gouverneur optreedt tegen dit totaal gebrek aan bestuurlijke verantwoordelijkheidszin van liberalen, socialisten en groenen in het schepencollege. Onze gemeente verdient ander & beter dan deze bende politieke prutsers!"ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF