menu
Word Lid
Historische risicogronden in onze gemeente?

Volgens informatie die onlangs in de media is verschenen (meerdere kranten en ook op radio en TV) blijken ongeveer 100.000 percelen in Vlaanderen een verhoogd risico te hebben op vervuiling. Eigenaars van dergelijke gronden moeten uiterlijk tegen 2028 de bodem van hun perceel verplicht laten onderzoeken. Acht jaar later, uiterlijk tegen 2036, wil OVAM alle verontreinigde gronden in Vlaanderen effectief laten saneren. Wij zochten uit hoe het in onze gemeente zit.


Naar de gemeenteraad

"Uit concrete gegevens die OVAM beschikbaar stelt via de website degrotegrondvraag.Be blijkt dat slechts 125 (intussen zijn het er meer) van de 300 Vlaamse gemeenten al informatie verzamelden", vertelt Stijn Van Hamme (fractievoorzitter Vlaams Belang), "Onze gemeente is daar momenteel nog niet bij. Dit betekent dat eigenaars van potentieel vervuilde gronden in onze gemeente nog niet op de hoogte zijn of hun grond een risicogrond is. Daarom vroeg ik de bevoegde schepen hoe de situatie in onze gemeente is."

Het valt goed mee

Uit het antwoord van schepen Hilde BaetslĂ© bleek dat een dergelijke studie in onze gemeente reeds is afgerond. Enkel het schepencollege moet nog de goedkeuring geven om dit te publiceren. In onze gemeente zouden er bovendien bijna geen gronden zijn die te kampen hebben met historische vervuiling. 

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF