menu
Word Lid
Huurprijzen sociale woningen verhoogd

Tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (de vroegere OCMW-raad) stond de verhoging van huurprijzen voor sociale woningen in de Moestuinstraat en van de flats 'Den Aster' op de agenda.


Vlaams Belang stemt TEGEN verhoging huurprijzen

De verhoging van de huurprijzen leek op het eerste zicht wel mee te vallen. Wanneer echter de rekening voor een volledig jaar gemaakt wordt, kan dit een serieuze impact hebben op mensen die het niet breed hebben. Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme maakte dan ook duidelijk wat onze fractie hierover dacht:

"De voorliggende indexering kan voor mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen een verschil maken, zeker op jaarbasis. De verhoging betekent voor ons OCMW geen grote extra inkomst, mar kan dus wel een grote impact hebben voor de huurders. In deze tijden, waarin mensen het vaak nog moeilijker hebben, is het dan ook een verkeerd signaal om ook de huurprijzen op te trekken. Daarom stelt het Vlaams Belang voor om de indexering dit jaar NIET toe te passen."

SchamenPlus en Anders stemmen VOOR verhoging huurprijzen

De schepen van Sociale Zaken, Hilde Baetslé (SchamenPlus), had geen oor naar onze argumenten. In haar antwoord toonde zij duidelijk aan dat zij niet begaan is met de impact van hogere huurprijzen op het budget van sociale zwakkeren. Met de woorden "Ik vind dat het wel meevalt", maakte zij duidelijk dat de meerderheid geen probleem heeft om in deze moeilijke tijden ook de sociaal zwakkeren extra geld uit de zakken te halen. Onze gemeente heeft blijkbaar een schepen van Asociale Zaken...

En Anders? Die stemden vrolijk mee met SchamenPlus om de huurprijzen te verhogen...

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF