menu
Word Lid
Noord-Koreaanse toestanden in onze gemeente

Tijdens de raad voor Maatschappelijk Welzijn (de vroegere OCMW-raad) van eind november 2020 stond de stemming over een delegatie van bevoegdheden naar het Vast Bureau op de agenda.


Personeelszaken volledig naar Vast Bureau

Dit agendapunt voorzag om onder andere de reglementen inzake personeelsaangelegenheden volledig weg te halen bij de raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op deze manier zou het Vast Bureau (= burgemeester en schepenen) volledig zelf kunnen beslissen over deze zaken. De controlerende taak van de raad over deze handelingen wordt hierdoor verder ondermijnd. 

'Despotisch spel geïnspireerd op de dictatuur uit Noord-Korea'

Het Vlaams Belang wil de rol van de raad als belangrijkste politiek orgaan in onze gemeente behouden. Zaken omtrent personeelsaangelegenheden moeten niet in duistere achterkamertjes bedisseld worden, maar in alle openheid besproken worden in openbare zittingen. SchamenPlus blijft dit stelselmatig weigeren en wil niets liever dan alles in kleine groep beslissen achter de rug van de raad om. Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme maakte ons standpunt duidelijk met volgende tussenkomst:

"Wij hebben deze avond al kunnen vaststellen dat het College niet in staat is om het arbeidsreglement van onze gemeentescholen correct en op het gepaste moment aan te passen. Het Vast Bureau bestaat uit dezelfde leden als het College. Waarom zou een bende die niet in staat is correct te handelen inzake het arbeidsreglement van de gemeentescholen wel in staat zijn correct te handelen met het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel?

Dit voorstel is het zoveelste bewijs van de minachting van de het meerderheid voor deze raad. Stelselmatig eigent het Vast Bureau/College zich meer bevoegdheden toe en wordt deze raad inhoudelijk steeds meer uitgehold. Het is duidelijk dat voor SchamenPlus deze raad een ordinaire applausmachine moet zijn waar jullie beslissingen enkel toegejuicht mogen worden!

Tegen deze handelswijze, waarbij de meerderheid zich duidelijk inspireert op de socialistisch-communistische dictatuur uit Noord-Korea zeggen wij duidelijk 'nee'! In tegenstelling tot de raadsleden van de meerderheid zullen wij niet toestaan dat deze raad gedegradeerd wordt tot marionetten in een despotisch spel. Daarom stemmen wij tegen dit onzinnig voorstel!". 

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF