menu
Word Lid
Onderhoud wegen na winterprik

De winterprik tijdens de maand februari met stevige vriestemperaturen en het uitgestrooide strooizout hebben een negatieve impact op de toestand van de gemeentelijke wegen. Onze fractie ondervroeg de schepen van Openbare Werken hierover tijdens de gemeenteraad van eind februari.


Plan van aanpak?

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme begon zijn tussenkomst met verwijzingen naar de mogelijke risico's van een slecht onderhouden wegdek: zwakke weggebruikers die vallen door gladde plekken waar een put vlug is opgelapt, auto's die beschadigd raken door diepe putten... De gevolgen zijn in zo'n geval niet alleen voor de weggebruiker, maar ook voor de gemeente. Er zijn immers in het verleden al zaken geweest waar een weggebruiker schade door de gemeente liet betalen na tussenkomst van de rechtbank.

Om zo'n zaken te vermijden vroeg onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme naar het aantal meldingen van beschadigd wegdek na de winterprik. Daarnaast vroeg Stijn ook naar het plan van aanpak dat de meerderheid hanteert: is er een visie of handelt men volgens het aantal meldingen die binnenkomen?

"Het valt allemaal goed mee"

De schepen van Openbare Werken antwoordde dat de toestand heel goed mee valt: er komen namelijk maar zeer weinig meldingen binnen. De aanpak door de meerderheid is onder te verdelen in twee categorie├źn: betonwegen en asfaltwegen.

De betonwegen worden gegroepeerd en dan worden een keer per jaar de ergste gevallen aangepakt. Het kan dus zijn dat een put in een betonweg maanden blijft liggen door gebrek aan geld.

De asfaltwegen worden vanaf maart aangepakt omdat de asfaltfabrieken pas dan opnieuw openen. Ook hierbij geldt het principe dat er keuzes gemaakt worden op basis van beschikbaar budget.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF