menu
Word Lid
Ondertekening bomencharter goedgekeurd!

Tijdens de gemeenteraad van oktober 2020 stelde onze fractie voor om met de gemeente het bomencharter Vlaanderen te ondertekenen.


Het belang van een leefbare gemeente

Een gemeente moet voldoende aandacht hebben voor de leefbaarheid van haar inwoners. Bomen en openbaar groen spelen dar een cruciale rol in. Het planten van bomen vermindert de opname van CO2. Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van hitte, droogte en winderosie. Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen daarnaast ook het mentaal welzijn. De lockdown in het voorjaar toonde al aan hoe belangrijk openbaar groen is voor het welzijn.

Een bindend charter

Om het planten van zoveel mogelijk bijkomende bomen aan te moedigen en te formaliseren in concrete doelstellingen werd het Bomencharter Vlaanderen opgesteld. Dit charter wordt ondertekend door lokale besturen en overige partners die samen zo veel mogelijk bijkomende bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019-2024. Via het bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd. 

Stap in de goede richting

"Concreet stelt  Vlaams Belang voor ernaar te streven om 1 nieuwe boom per inwoner aan te planten en zo tussen de 14.000 en 15.000 extra bomen aan te planten in onze gemeente. Wij zijn tevreden dat de ganse gemeenteraad akkoord gaat met ons voorstel", aldus fractievoorzitter Stijn Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF