menu
Word Lid
Onwettige stemmingen in het AGB

Tijdens de gemeenteraad van eind februari moest gestemd worden over de evaluatie van de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB (Autonoom GemeenteBedrijf). De bespreking leverde een pittige discussie op tussen een schepen, de burgemeester en onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme.


Verplichting wordt niet nageleefd

De evaluatie van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB moet ieder jaar besproken en gestemd worden op de gemeenteraad. Dit is een wettelijke verplichting. SchamenPlus vindt het echter niet nodig om dit te doen: sinds de oprichting van het AGB in 2011 werd deze evaluatie nog NOOIT gedaan. Al 10 jaar legt SchamenPlus dus een wettelijke verplichting naast zich neer! Kennen ze deze verplichting niet of weigeren ze deze verplichting toe te passen? Is er dus sprake van pure domheid of onbekwaamheid? Een ding is duidelijk: SchamenPlus is niet in staat om onze gemeente deftig te besturen.

Het Vlaams Belang diende hierover dan ook een klacht in bij de gouverneur. De conclusie van de gouverneur was duidelijk: er moest zo snel als mogelijk een evaluatie van de beheersovereenkomst op de gemeenteraad worden besproken en gestemd. SchamenPlus probeerde nog via allerlei trucjes deze evaluatie op de lange baan te schuiven, maar kon niet ontsnappen aan deze verplichting.

Bewijs van onwettige stemming

Toen de evaluatie eindelijk naar de gemeenteraad kwam, stelde onze fractie op basis van het dossier vast dat er in het directiecomité van het AGB onwettige stemmingen plaatsvinden.  Zo was er een lid van het directiecomité dat deelnam aan een stemming waaraan dat decretaal gezien niet mocht. Hierdoor werd artikel 235 §5 van het Decreet Lokaal Bestuur overtreden. SchamenPlus en wetten n decreten respecteren, het gaat niet samen...

"Autonoom GemeenteBedrijf of Achterbaks GemeenteBedrijf?"

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme gaf SchamenPlus dan ook de volle laag in zijn tussenkomst bij dit agendapunt:

"Het enige positieve aan dit verslag is dat het zwart op wit aantoont dat de meerderheid onwettig handelt. SchamenPlus misbruikt ons AGB voor vriendjespolitiek, voor het uitdelen van betaalde postjes aan gebuisde partijgenoten of overlopers en voor onwettig gedrag. Jullie maken van ons Autonoom GemeenteBedrijf een Achterbaks GemeenteBedrijf! Steeds opnieuw maakt SchamenPlus van onze gemeente het Napels van het Meetjesland, bestuurd door Berlusconinck!"

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF