menu
Word Lid
Parkeerproblematiek in Bassevelde

De parkeersituatie in het dorp van Bassevelde zorgt voor onduidelijkheid en frustraties bij de inwoners. Op de ventwegen in het dorp mag volgens de wegcode niet geparkeerd worden. Dit werd, onder andere, door de commissaris uiteengezet tijdens een infovergadering in Bass'cul. In de realiteit parkeren echter toch veel wagens/bestelwagens op deze ventwegen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers en de vele schoolgaande kinderen.


Weinig betrapte overtreders

Naar aanleiding van deze situatie diende ons gemeenteraadslid Axl Van Boven een schriftelijke vraag in. Uit het antwoord blijkt dat er in de periode juni-juli van dit jaar vijf maal een controle gebeurde op deze problematiek door de wijkinspecteur. Daarbij werd GEEN ENKELE vaststelling van foutief parkeren gedaan. Uit bijkomende controles van het Team Verkeer van de lokale politie werd over GANS 2020 tot op datum van onze vraag slechts 1 overtreding vastgesteld.

En de realiteit?

De cijfers uit dit antwoord deden ons raar opkijken. Uit berichten van bezorgde inwoners en afgaand op persoonlijke ervaringen hebben wij namelijk een ander gevoel: telkens wanneer men in het dorp van Bassevelde passeert, is er wel bijna altijd een overtreding te zien. Daarom vroegen wij tijdens de gemeenteraad van eind oktober naar een stand van zaken en een oplossing voor dit probleem.

Concrete voorstellen

Als eerste suggestie stelden wij voor om de wijkinspecteur, die iedere dag aanwezig is bij aanvang en afsluiten van de school, controle te laten uitoefenen. Dit kan dan dagelijks gebeuren.

Ten tweede vroegen wij om de situatie duidelijk te maken voor weggebruikers: door eventueel verkeersborden te plaatsen die duidelijk maken dat er niet mag geparkeerd worden. Of eventueel andere maatregelen te nemen.

Stap in de goede richting

Het college antwoordde positief op onze vraag en zal dit probleem op korte termijn aanpakken. Zo zouden de ventwegen omgevormd worden tot een fietspad. Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme sprak onze appreciatie hiervoor uit: "Het is zeer goed dat dit probleem dat al lang aansleept eindelijk zal worden aangepakt. Wij blijven dit opvolgen tot de situatie in het dorp van Bassevelde veilig is voor zwakke weggebruikers en de schoolgaande kinderen".

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF