menu
Word Lid
Problemen met de GFT-containers

Sinds april wordt het GFT-afval in onze gemeente apart opgehaald. Hiervoor moesten de geïnteresseerden een GFT-container bestellen bij de gemeente. Na enkele weken blijken er echter een aantal problemen te zijn. Onze fractie ondervroeg de meerderheid hierover tijdens de gemeenteraad van 29 april.


Problemen, problemen, problemen

Wij kregen meldingen van verschillende problemen. Zo zijn er inwoners die een GFT-container bestelden en deze nog steeds niet ontvangen hadden op de dag van de eerste ophaling. Andere inwoners bestelden een grote container, maar kregen een kleine geleverd of omgekeerd. Tot slot bleek ook de eerste ophaling geen onverdeeld succes: verschillende mensen klaagden aan dat in hun straat de GFT-container was blijven staan.

"Het valt wel mee"

Bevoegd schepen Hilde Baetslé nuanceerde in haar antwoord de problemen. De laattijdige leveringen waren, volgens haar, te wijten aan het grote succes van de actie. De gemeente had niet ingeschat dat zoveel inwoners een GFT-container zouden bestellen. (Uit cijfers blijkt dat slechts 16,5% van de gezinnen een container bestelden. Zo'n groot succes is dat dus niet).

Voor de verkeerde leveringen had de schepen geen duidelijk antwoord. Zij kon enkel vermelden dat er 13 meldingen waren binnen gekomen bij de gemeente, waarvan er reeds 11 opgelost waren op de dag van de gemeenteraad.

Over het niet-opgehaalde GFT-afval was de schepen duidelijk: men had gegevens opgevraagd en daaruit bleek dat de betrokken straten weldegelijk aangedaan waren door de firma. Zij vermoedde dat sommige inwoners hun GFT-container te laat hadden buiten gezet.

Suggestie: beter communiceren

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme besloot zijn tussenkomst met een suggestie voor de schepen: "Ik zou voorstellen om nog eens duidelijk te communiceren over het tijdig buiten zetten van de GFT-container. In sommige straten wordt het GFT-afval blijkbaar op andere momenten opgehaald dan het huisvuil. Gebruik de gemeentelijke website, facebookpagina en ons infomagazine om dit nog eens te laten weten aan onze inwoners!".

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF