menu
Word Lid
SchamenPlus schuift factuur wanbeleid door naar onze kinderen

Tijdens de gemeenteraad van eind september 2020 stond de goedkeuring van de overdracht van de openbare verlichting naar IMEWO op de agenda. De meerderheid wou dit goedkeuren omdat op deze manier de gemeentekas gespekt zou worden met een fraai bedrag.

Realiteit is minder mooi dan ze lijkt

Onze fractie had het dossier grondig uitgespit en ontdekt dat de realiteit een pak verschilt met hetgeen SchamenPlus laat uitschijnen. Zo komt er inderdaad onmiddellijk een mooi bedrag terecht in de gemeentekas, maar wordt de factuur voor de investeringen wel doorgeschoven naar een volgende legislatuur. Berekeningen leerden ons dat de piek van de factuur in 2032-2033 te verwachten is. De truc van SchamenPlus is dus duidelijk: nu snel geld incasseren voor een extra mottig showproject en de factuur doorschuiven naar onze kinderen. Het spreekt voor zich dat onze fractie dit voorstel niet goedkeurde. Helaas stemde de meerderheid en zelfs het oppositieblok 'Anders' wel voor dit voorstel. Zowel voor SchamenPlus als voor Anders is het dus geen probleem om de factuur door te schuiven naar onze kinderen.

Blanco cheque voor een intercommunale? Zoiets keuren wij niet goed!

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme maakte duidelijk waarom wij tegen dit voorstel stemden: "In de praktijk is dit voorstel een drieledig cadeau dat de meerderheid zichzelf doet: er is de eenmalige, contante vergoeding van 25% van de waarde van de overdracht, er is het vennootschapsvoordeel van 25% dat Fluvius bedongen heeft met de federale overheid en er is de spreiding van betaling waarvan de piek volgt in 2032-2036; Jullie schuiven met andere woorden de factuur door naar de volgende legislaturen. Wat hier voorligt is niets anders dan een blanco cheque die aan een intercommunale gegeven wordt. Beslissingsrecht zullen wij als kleine(re) gemeente niet meer hebben, een ander zal zonder enige vorm van democratische controle beslissen in onze plaats en de factuur is voor onze kinderen. Om die redenen kunnen en zullen wij dit voorstel niet goedkeuren!".

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF