menu
Word Lid
SchamenPlus weigert premie voor waterinfiltratie

Tijdens de gemeenteraad van 1 september stelde de Vlaams Belang-fractie voor om ook in onze gemeente een premie in te voeren voor inwoners die een wadi of waterinfiltratiesysteem aanleggen in hun tuin. SchamenPlus stemde ons voorstel weg.

Een nuttige premie

Afgelopen zomer kon iedereen vaststellen dat lange periodes van droogte een serieuze impact hebben op de waterhuishouding: bomen laten de bladeren vlugger vallen, gras verdort, … Wanneer het dan (plots) veel regent, kan de harde bodem de hoeveelheid water niet slikken, met overlast tot gevolg.

Het komt er dus op aan om regenwater zoveel als mogelijk te bufferen en de kans te geven in de bodem te infiltreren in plaats van via de riolering af te voeren. Een wadi, of andere vorm van infiltratievoorziening, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Bij nieuwbouw of (ingrijpende) verbouwingen is het plaatsen van een regenwaterput al verplicht. De aanleg van een wadi of andere vorm van hemelwaterinfiltratievoorziening (nog) niet. Het stimuleren van de aanleg hiervan, ook bij bestaande woningen, kan een meerwaarde zijn voor de gemeente en zou bovendien volledig passen binnen de doelstellingen van het gemeentelijk klimaatadaptatieplan.

Verschillende lokale besturen voorzien dan ook een gemeentelijke subsidie om de aanleg van regenwaterinfiltratievoorzieningen te stimuleren. In onze gemeente, waar nochtans kwistig subsidies worden uitgedeeld, is dit (nog) niet het geval. Een gemiste kans.

Concreet voorstel

Om deze redenen vroeg de Vlaams Belang-fractie aan de gemeenteraad van Assenede te stemmen over ons voorstel.

Voorstel van beslissing:

  1. De gemeenteraad van Assenede verklaart zich principieel voorstander van het invoeren van een gemeentelijke subsidie voor regenwaterinfiltratievoorzieningen.
  2. Na de principiële goedkeuring, zal advies gevraagd worden aan de gemeentelijke milieuraad omtrent de eventuele invoering van deze subsidie, binnen een termijn van drie maanden na de princiepsbeslissing.
  3. Wanneer de gemeentelijke milieuraad een positief advies geeft, zal het College van Burgemeester en Schepenen een concreet voorstel van subsidiereglement hieromtrent uitwerken en dit binnen een termijn van zes maanden volgend op het advies van de gemeentelijke milieuraad ter stemming voorleggen aan de gemeenteraad.

Voorstel weggestemd

Zelfs over een princiepsbeslissing weigert men een inhoudelijk debat. De partij GROEN zegt al jaren dat we regenwater moeten laten infiltreren, maar stemt hier tegen een voorstel dat zoiets aanmoedigt. De groene schepen Servaas Van Eynde ging zelfs nog verder door te zeggen dat er vroeger een premie voor installatie van een regenwaterput was, maar dat SchamenPlus deze had afgeschaft. Je moet maar durven als groene schepen: trots zijn op de afbouw van premies die een positieve impact hebben. Wat zit GROEN nog in het gemeentebestuur te doen? Zijn postjes voor hen dan zoveel belangrijker dan de natuur?

Opnieuw een gemiste kans voor onze gemeente...

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF