menu
Word Lid
Speelplein Bassevelde blijft leeg

De toestand rond het speelpleintje in de Rozemarijnstraat in Bassevelde blijft aanslepen. Sinds 2017 werden de speeltoestellen verwijderd en tot vandaag zijn die nog steeds niet vervangen. Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme vroeg tijdens de gemeenteraad van eind februari naar een stand van zaken.


Meer uitleg

"Sinds het wegnemen van de speeltuigen in de Rozemarijnstraat om veiligheidsredenen en het afsluiten van het speelpleintje in het kader van de werken aan Bass'cul is er geen enkel openbaar speeltuig beschikbaar in gans Bassevelde", vertelt Stijn Van Hamme, "Tijdens de gemeenteraad van 20 maart 2019 informeerde de Vlaams Belang-fractie naar het desbetreffende speelpleintje. Uit het toenmalig antwoord van schepen Van Eynde bleek dat er op dat moment nog een tijdslijn voorzien was en de meerderheid wachtte op een voorstel vanuit het Bewonersplatform. Er is sindsdien bijna een jaar verstreken. Het wordt dus dringend tijd om die situatie aan te pakken!".

Schepen van... uitstel

Het huidige antwoord van schepen Servaas Van Eynde was al even teleurstellend als vorig jaar. Schepen Van Eynde gaf toe dat de situatie moeizaam verloopt en dat er eerst nog een parking moet worden aangelegd bij Bass'cul. Pas daarna zal het speelpleintje worden aangepakt. Schepen Van Eynde zei daarom duidelijk dat 2020 een overgangsjaar wordt. Pas in 2021 zal het voorstel worden uitgewerkt.

Kinderen nog langer in de kou

"De kinderen in Bassevelde blijven dus nog een jaar langer in de kou staan. Het is een regelrechte schande dat sinds 2017 geen enkele openbare schommel meer te vinden is in Bassevelde. SamenPlus beweert in te zetten op de jeugd, maar laat onze kinderen gewoon in de kou staan. Showprojecten en grote woorden in de pers krijgen nu zelfs voorrang op onze kinderen. Voor Vlaams Belang is zoiets onaanvaardbaar!", besluit fractievoorzitter Stijn Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF