menu
Word Lid
Straatverlichting doven? Toch niet...

Op maandag 11 januari 2021 verscheen een artikel in Het Nieuwsblad waarin de burgemeester liet optekenen dat "de gemeente onderzoekt of het licht op polderwegen gedoofd kan worden". Naar aanleiding van dat artikel en een open brief die op facebook rond ging, ondervroeg onze fractie de burgemeester hierover tijdens de gemeenteraad van eind januari.


Besparing? Of wilde idee?

Omwille van de vele onduidelijkheden vroeg onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme welke wegen er precies bedoeld worden met polderwegen. Bijkomend vroeg hij ook hoeveel openbare verlichting nu ieder jaar kost en wat de exacte besparing zou zijn.

Tot slot verwees Stijn ook naar de eventuele risico's voor weggebruikers, fietsers en automobilisten, als het veiligheidsrisico in donkere straten waar extra criminelen zouden kunnen opduiken.

"Ik ben verkeerd geciteerd"

Burgemeester Philippe De Coninck gaf een vreemd antwoord op onze vragen. Zo vertelde hij dat het maar om een denkoefening ging en niets zeker was. Waarom hij het dan al in de pers liet zetten, weten we nog altijd niet. Bij gebrek aan echte projecten, misschien?

Bijkomend zei de burgemeester nog dat de "pers hem verkeerd geciteerd had". Hij had namelijk niet over polderwegen, maar wegen in de polder gesproken. Om welke wegen het dan wel zou gaan, vertelde hij er niet bij. Hij somde wel een lijst op met uitzonderingen waar de verlichting zeker niet zou gedoofd worden. Een lijst die zo lang was dat er al bijna geen straten meer overblijven om de verlichting toch in te doven...

Andere en logischere stappen

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme haalde studies aan waaruit bleek dat het doven van straatverlichting een negatieve impact heeft op de veiligheid en dus een slechte idee is. Bijkomend suggereerde Stijn om eerst de nutteloze verlichting van openbare gebouwen en monumenten te doven. Op die manier bespaart men ook en raakt men niet aan de openbare veiligheid.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF