menu
Word Lid
Veilig naar school met de schoolroutekaart

Het gemeentebestuur belooft sinds 2019 dat er schoolroutekaarten ontwikkeld worden met de veiligste route van en naar school. Uit de notulen van het schepencollege van 26 januari 2021 blijkt dat er intussen een beheerdersovereenkomst is afgesloten. Wij vroegen naar een stand van zaken tijdens de gemeenteraad van eind februari.


Processie van Echternach?

"Onze schoolgaande kinderen wachten sinds 2019 op een kaart met de meest veilige route van en naar school", vertelt onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme, "Dat wachten duurt stilaan lang genoeg: over verkeersveiligheid moet niet gediscussieerd worden; iedereen wil daar verbetering in zien. De schoolroutekaart is een mooi en belangrijk initiatief op dat vlak. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Wanneer zal de schoolroutekaart nu eindelijk afgewerkt worden?".

"Eind maart zou moeten lukken"

Schepen van Onderwijs Chantal Bobelijn antwoordde dat de ontwikkeling veel vertraging heeft afgelopen omwille van Corona. Verschillende vergaderingen werden geannuleerd en digitaal overleg is niet altijd voldoende om tot een consensus te komen. De kaart is echter klaar en zou eind maart voorgesteld worden. Het gaat enkel om een digitale versie omwille van de geldende Corona-maatregelen. 

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme stelde daarop voor om het inrijmoment met kinderen te voorzien begin september. Op die manier kan de start van het schooljaar gebruikt worden om de schoolroutekaart nog bekender te maken. 

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF