Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang hernieuwt bestuursploeg

Vlaams Belang hernieuwt bestuursploeg
Lokaal @ Vlaams Belang

Zelfs in de huidige tijden moet er gedacht en gewerkt worden aan de toekomst. Daarom vernieuwde Vlaams Belang Assenede de lokale bestuursploeg.


Vertrouwd gezicht omringd door nieuw, lokaal talent


Stijn Van Hamme (35) werd herkozen tot afdelingsvoorzitter. Hij werkt momenteel als lesgever in het hoger onderwijs en is als wetenschappelijk medewerker in dienst van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement met als specialiteit Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en Integratie. Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken en opiniestukken over het onderwijs(beleid) in Vlaanderen. Op gemeentelijk vlak is hij fractievoorzitter in gemeenteraad, waar hij in duidelijke en vaak scherpe bewoordingen het beleid op kritische wijze opvolgt, controleert als de meerderheid wel handelt volgens de geldende wetten en decreten. Stijn verdedigt met passie, vuur en vaak een humoristische toets de inhoudelijke standpunten van Vlaams Belang in de gemeenteraad.

Axl Van Boven (27) uit Boekhoute werd aangeduid als penningmeester. Axl is werfleider en heeft een bachelordiploma als Management Assistant. Vanuit zijn professionele achtergrond volgt hij nauwgezet de dossiers rond openbare werken en werken in eigen beheer op. Hij is onze tweede verkozene in de gemeenteraad, waar hij aan de hand van schriftelijke vragen de technische details van het beleid in de gaten houdt. Axl besteedt speciaal aandacht aan onderhoud van de gemeentelijke wegen en veilige fiets- en voetpaden. Kortom, verkeersveiligheid is zijn prioriteit.

Oosteeklonaar Andy De Muynck (44) werd aangesteld tot secretaris van de afdeling. Andy werkt als ploegbaas met als verantwoordelijkheid metallurgisch onderzoek in de staalsector. Hij zetelt namens Vlaams Belang in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en is dus het sociale gelaat van onze afdeling. Hij volgt ook van heel nabij de situatie in Oosteeklo op, waarbij hij speciaal aandacht besteedt aan de leefbaarheid en de eigenheid van Oosteeklo.

Kyra Crispyn (20) uit Assenede werd verkozen tot ondervoorzitster. Kyra is een studente geneeskunde en zeer actief op sociale media. Op Twitter en Instagram maakt zij haar mening over tal van maatschappelijke kwesties duidelijk. Als studente zet zij zich mee in voor een goede verbinding met het openbaar vervoer van onze gemeente met Gent en de omliggende gemeenten.

Kenzo Vandeputte (17) uit Assenede werd aangesteld als verantwoordelijke voor de jongerenwerking op lokaal vlak. Hij volgt trouw de zittingen van de gemeenteraad vanop de publieksbanken en is enthousiast betrokken bij onze lokale acties. Kenzo ijvert voor de rechten van de jongeren en zet zich in voor de noden van onze jeugd. De oprichting van een jeugdhuis is een van zijn prioriteiten.


Horizon 2024

“Het is voor mij een eer en een voorrecht om kapitein te mogen zijn van deze gedreven, gemotiveerde en vooral getalenteerde ploeg”, vertelt Stijn Van Hamme, “Samen met Axl, Andy, Kyra en Kenzo en ook alle vrijwilligers die ons met raad en daad bijstaan zal ik verder blijven werken aan het lokale verhaal van Vlaams Belang. Wij kijken met vertrouwen vooruit naar 2024 om een nieuw hoofdstuk te schrijven in het lokale succesverhaal van onze partij. Al onze dorpsgenoten mogen rekenen op onze volledige inzet!”