menu
Word Lid
Vlaams Belang niet akkoord met stoeltjesdans van liberalen

Op de gemeenteraad van 14 december stond een schepenwissel op de agenda. Schepen Hilde Baetslé werd vervangen door de liberaal Dieter Vercauter. Het Vlaams Belang stemde als enige fractie (ook onafhankelijk raadslid Sabina De Craecker stemde tegen) tegen deze stoeltjesdans.

Liberale machtshonger

Nergens in de oorspronkelijke voordrachtakte was er sprake van deze schepenwissel. De enige reden waarom deze doorging is de onweerstaanbare drang tot postjespakkerij bij de liberalen. De manier waarop dit verliep getuigt van een enorm gebrek aan respect voor het werk van schepen Hilde Baetslé. Zij wordt door haar eigen fractie van liberalen, socialisten en groenen de gracht in gestampt enkel om de machtshonger van de liberalen te stillen. De Asseneedse liberalen hebben duidelijk dezelfde drang tot postjespakkerij dan de liberalen in het parlement...

Onderbouwde tegenstem

"Er waren verschillende redenen waarom onze fractie tegen deze liberale postjespakkerij stemde", vertelt onze fractievoorzitter STIJN Van Hamme.

"Ten eerste is er een financiële reden. Door deze schepenpost niet meer in te vullen besparen we € 40.000 op jaarbasis. Deze besparing gebeurt op de politiek en zullen de inwoners dus niet voelen. In deze budgettair moeilijke tijden, is dat een krachtig signaal."

"Ten tweede is er de timing. Een schepenwissel op minder dan een jaar voor de verkiezingen geeft een totaal verkeerd signaal. Aan de inwoners geeft men het signaal dat een schepenpost gewoon een prijs is uit een grabbelton waarmee men op elk moment kon schuiven. De waarde en uitstraling van een schepenmandaat wordt hiermee compleet uitgehold. Daarnaast kan ook de opvolger zich onmogelijk inwerken. Die heeft onvoldoende tijd om eigen accenten te leggen, moet gewoon uitvoeren wat anderen beslissen en kan zich op geen enkele wijze vertrouwd maken met de beleidsdomeinen."

"Tot slot is er het genderevenwicht. Tot nu bestond het college uit 3 mannen en 3 vrouwen. Er was dus een perfect evenwicht in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dat evenwicht vliegt overboord. De beslissing getuigt van een weinig vrouwvriendelijke houding en is op dat vlak ook een compleet verkeerd signaal."


Meerderheid zelf niet overtuigt

"Het meest opvallende van allemaal was het gebrek aan duidelijke reactie van liberalen, socialisten en groenen", gaat STIJN verder, "Op geen enkel moment gaven zij een onderbouwde uitleg waarom deze schepenwissel nodig zo zijn. op de vraag van onafhankelijk raadslid De Craecker wat de meerwaarde van deze beslissing was, kwam zelfs helemaal geen antwoord. Daarmee gaven liberalen, socialisten en groenen gewoon toe dat er geen enkele meerwaarde is."

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF