menu
Word Lid
Vlaams Belang stapt op uit gemeenteraad

De gemeenteraad van 26 september leverde een nieuw dieptepunt op in de weinig democratische houding van de meerderheid. De nieuwe samenstelling van de GECORO stond op de agenda. Dit orgaan is bedoeld om objectief advies te verlenen aan het gemeentebestuur. Daarom wordt dit samengesteld uit mensen met expertise op vlak van ruimtelijke ordening die op onafhankelijke wijze tot een visie komen. 

Achterkamerpolitiek

De manier waarop de meerderheid er dit dossier wilde doordrukken was echter ronduit onaanvaardbaar en beschamend. Er bleken geen voorwaarden te zijn waaraan de kandidaturen moesten voldoen. Hierdoor kon van sommige kandidaten niet eens de intrinsieke motivatie, laat staan de expertise op objectieve wijze nagegaan worden. Uit andere kandidaturen konden we dan weer vaststellen dat de meerderheid actief bepaalde personen (al dan niet actief in of verbonden met de lokale partijen die de meerderheid vormen) probeerde te ronselen. 

Kortom, deze ganse handelswijze van de meerderheid werpt nu al een donkere schaduw en een zweem van partijdigheid over de werking van de toekomstige GECORO. 

Constructief voorstel

Om de werking en de inzet van de vrijwilligers voor de GECORO op te waarderen en te respecteren deed Vlaams Belang daarom een constructief voorstel. Wij stelden voor om de ganse procedure op te schorten en een nieuwe oproep te lanceren met daarin duidelijke richtlijnen waaraan iedere kandidatuur moet voldoen. Enkel op die manier kan in eer en geweten een objectief oordeel geveld worden en is de zweem van partijdigheid die nu boven de toekomstige GECORO hangt van de baan. Tot onze grote verbazing weigerde de meerderheid in te gaan op ons voorstel. 


Platte politieke spelletjes

Ondanks ronkende verklaringen dat adviesorganen geen politieke praatbarakken mogen worden, speelt de meerderheid in dit geval platte politieke spelletjes. Op deze manier vallen mogelijks capabele en heel gemotiveerde vrijwilligers af omdat zij niet over de juiste kennissen beschikken. Een dergelijke handelswijze is misschien normaal in de socialistisch-communistische dictatuur van Noord-Korea, maar is een regelrechte schande in een democratie. Het maakt meteen wel duidelijk op welke manier de meerderheid aan politiek doet. 


Niet met ons!

Het Vlaams Belang veroordeelt deze achterkamerpolitiek en de ons-kent-ons-mentaliteit van de meerderheid. Wij weigeren bovendien om de gemeenteraad te laten herleiden tot een poppenkast met marionetten die enkel mogen knikken op bevel. Daarom zijn zowel gemeenteraadslid Axl Van Boven als fractieleider Stijn Van Hamme uit protest tegen deze dictatoriale handelswijze opgestapt uit de gemeenteraad.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF