menu
Word Lid
Vlaams Belang stelt zomeractie horeca voor

De Corona-crisis laat zich heel duidelijk voelen. De horeca is een van de zwaar getroffen sectoren door de verplichte sluiting en de beperkende maatregelen die ook vandaag nog van kracht zijn. Daarom stelde Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad van 25 juni een zomeractie voor om de horeca te ondersteunen.


Prijzenpot

"Om de horeca een extra duwtje in de rug te geven stelt Vlaams Belang een zomeractie voor met een prijzenpot, gebaseerd op de eindejaarsactie die onze gemeente al kent", vertelt fractievoorzitter Stijn Van Hamme, "Concreet stellen wij voor om de horeca-route die de meerderheid wil uitwerken te koppelen aan een speciale actie. Bij deze actie kunnen deelnemende horeca-zaken iedere klant een stempel geven per bezoek, à rato van 1 stempel per rekening. Een volle kaart kan dan in een urn/bus gedeponeerd worden die in de deelnemende horeca-zaken te vinden is. Aan het eind van de zomer worden alle urnen/bussen verzameld en worden uit alle deelnemers 10 winnaars getrokken die elk een Cadozabon ontvangen van, bijvoorbeeld 10 euro.

Deze actie moedigt mensen extra aan om onze horeca-zaken te bezoeken, wat voor bijkomende omzet kan zorgen, en de te winnen Cadozabonnen stimuleren dan weer de lokale handelaars. Een duidelijke win-winsituatie.

De gemeente kan de kostprijs van deze actie volledig op zich nemen zodat de deelnemende horeca-zaken geen extra kosten hoeven maken. Voor de gemeente is dit een minimale kost die veelvuldig geherinvesteerd in onze lokale economie."

Goed voorstel, maar...

De meerderheid beaamde dat ons voorstel positief is en zeker het bekijken waard, maar vond het te laat om dit alsnog te organiseren. Er werden enkele vage beloftes gemaakt om dit misschien volgende zomer te doen.

"Dit is duidelijk een gemiste kans voor onze horeca-zaken. De actie had perfect kunnen opgestart worden in augustus om door te lopen tot eind september en op die manier een extra stimulans te geven aan onze lokale economie. Wij hebben echter de woorden van schepen Vercauteren duidelijk genoteerd en zullen erop toezien dat er volgend jaar wel zo'n zomeractie komt", besluit Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF