menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt beter fietsbeleid

Op 26 mei verschenen de resultaten van het 'Fietsrapport 2020' in Het Nieuwsblad. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Het Nieuwsblad. De resultaten voor onze gemeente waren ronduit slecht. Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme ondervroeg de meerderheid dan ook tijdens de gemeenteraad in juni.

Grootste pijnpunten

In de categorie 'kleine gemeenten' eindigt onze gemeente op plaats 65 van de 83. Een resultaat om niet echt trots op te zijn, met andere woorden. Uit het onderzoek komen verschillende zaken naar boven die toch meer aandacht verdienen.

Zo blijkt dat het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek vindt dat het in onze gemeente niet comfortabel fietsen is door de vaak slechte staat van de fietspaden (putten, scheuren, oneffenheden...). Daarnaast stelt het onderzoek ook dat er te weinig plaatsen zijn om de fiets comfortabel en vooral veilig te stallen. Tot slot ervaren de inwoners nog dat het gemeentebestuur onveilige fietssituaties niet ernstig neemt.

Pertinente vragen

Onze fractievoorzitter Stijn Van Hamme vroeg uitgebreid naar de stand van zaken van de verschillende dossiers omtrent vernieuwing/aanpak van bestaande fietspaden. De schepen antwoordde hierop dat er verschillende projecten zijn opgenomen in het meerjarenplan en de uitvoering voorzien is.

Op de vraag over extra fietsstallingen kregen we een negatief antwoord: S(ch)amenPlus voorziet geen extra fietsstallingen, behalve dan voor het personeel bij gemeentelijke gebouwen. Een gemiste kans. Zo is in gans Oosteeklo, Boekhoute en Bassevelde geen enkele overdekte fietsstalling te vinden en ook niet voorzien.

Op de vraag over het wegnemen van het gevoel dat het gemeentebestuur onveilige fietssituaties niet ernstig neemt, kwam geen antwoord. Enkel een warrige lijst met intenties, maar geen enkele concrete intentie.

Veel geblaat, weinig wol

Nog belangrijker was de vaststelling dat de socialiste uit Oosteeklo die op facebook het grote woord voert over veilig fietsen, op geen enkel moment tussenkwam bij deze vraag. Ze beperkt zich duidelijk in het verkopen van gebakken lucht op sociale media, maar neemt geen enkel initiatief waar dat zou moeten: in de gemeenteraad.

"Het is duidelijk dat de meerderheid geen echt hart heeft voor fietsen. Waarom blijft men anders vasthouden aan wollige verklaringen en onderneemt men geen acties die echt bijdragen tot meer veiligheid voor de fietsers? Het fietsbeleid van S(ch)amenPlus is zoals hun meerjarenplan: veel geblaat, maar bitter weinig wol", besluit fractievoorzitter Stijn Van Hamme.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF