menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt ontharding speelplaatsen

“De Vlaamse overheid roept op om gebetonneerde vlaktes te ontharden. Zij reikt daarvoor subsidies uit aan verenigingen, organisaties en scholen. Veel scholen zijn ingegaan op deze oproep. Ook in onze gemeente zou dit een echte meerwaarde zijn”, vertelt fractieleider Stijn Van Hamme.


Positieve effecten

 De ontharding van speelplaatsen heeft verschillende positieve effecten. Uit onderzoek is immers gebleken dat kinderen meer bewegen op natuurlijke speelplaatsen. Bijkomend zou er ook minder pestgedrag zijn in dergelijke scholen. Daarnaast spreekt het recentelijk goedgekeurde klimaatadaptatieplan van onze gemeente ook de ambitie uit om ieder jaar 1 school aan te pakken en de speelplaats te ontharden. Tot slot stond deze oproep ook verwoord in het verkiezingsmemorandum van de Milieuraad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.


Gemiste kans

Omdat het Vlaams Belang helemaal overtuigd is van het nut van het ontharden van speelplaatsen legden wij dit voor op de gemeenteraad van september. De meerderheid beaamde de positieve effecten van natuurlijke speelplaatsen. Tot onze grote verbazing kregen wij echter te horen dat de gemeente niet was ingegaan op de oproep van de overheid. Dit is duidelijk een gemiste kans om eindelijk de kaart te trekken van onze jongeren. Er waren subsidies ter beschikking en toch laat men deze gewoon liggen. Wij blijven dit dossier uiteraard opvolgen en blijven ons inzetten voor natuurlijke speelplaatsen op de gemeentescholen zodat onze kinderen goed kunnen ravotten tijdens de pauzes!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF