menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt oprichting gemeentelijk noodfonds voor verenigingen en handelaars

De Corona-crisis treft de maatschappij hard. Burgers, ondernemers, handelaars en verenigingen voelen de impact hiervan. Steunmaatregelen dringen zich dan ook op. Eerdere voorstellen richtten zich op onze burgers, onderhavig voorstel richt zich specifiek op onze handelaars en verenigingen.

De oprichting van een gemeentelijk noodfonds specifiek gericht op de noden van handelaars en verenigingen is dan ook een logische stap binnen de gemeentelijk exit-strategie.

Een fonds op maat

Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk wat de precieze impact van de corona-crisis zal zijn. Het is echter wel zeker dat de crisis serieuze sporen zal nalaten. Handelaars moesten hun zaak gedwongen sluiten en veel verenigingen moesten hun activiteiten afgelasten.

Voor verenigingen komt deze klap heel hard aan. Zij verliezen de inkomsten van hun activiteiten en lopen ook subsidies mis. De Wet op de subsidies laat namelijk niet toe om subsidies toe te kennen voor activiteiten die niet (kunnen) doorgaan. Een vorm van hulp dringt zich dus op.

Financiƫle injectie

Omdat de gemeente dus bepaalde subsidies niet (volledig) zal kunnen uitbetalen stelt Vlaams Belang voor om dit budget in een gemeentelijk noodfonds te storten. Op deze manier is er een basisfinanciering die de gemeente geen extra geld kost. In een tweede fase moet dit fonds kunnen aangevuld worden met extra budget dat wordt vrijgemaakt door de gemeente.

Handelaars en verenigingen uit onze gemeente zullen dan in twee fases moeten werken. Ten eerste zullen zij een raming van de geleden schade moeten inbrengen bij de gemeente. Op basis van deze gegevens kan de gemeente dan een aantal objectieve criteria opstellen om subsidies vanuit dit noodfonds te gaan toekennen. Op deze manier wordt iedereen op dezelfde eerlijke wijze behandeld. Ten tweede zullen de getroffen handelaars en verenigingen dan een officiƫle aanvraag moeten indienen bij het noodfonds om een (gedeeltelijke) vergoeding van de gelden schade te kunnen ontvangen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF