menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt oprichting koesterhuis

Een koesterhuis is een ontmoetingsplek waar personen die rouwen om het verlies van een kind terecht kunnen om verhalen te delen, troost te vinden en herinneringen te koesteren. Men kan er ook terecht met vragen over rouwen om het verlies van een kind. Vlaams Belang vroeg tijdens de gemeenteraad van eind februari om de mogelijkheid in onze gemeente een koesterhuis op te richten te onderzoeken.


Bijzondere plek voor een bijzonder verlies

De 'koesterhuizen' zijn een initiatief van vzw Berrefonds dat ontstond als een kleinschalig burgerinitiatief van ouders die een kind verloren. Zij wilden daarmee aantonen dat er binnen het professionele zorgveld, maar ook en vooral in de hele maatschappij nood is aan meer aandacht voor rouw na het verlies van een kind. "Initiatieven zoals een 'koesterhuis' verdienen niet alleen veel algemene bekendheid, maar ook en vooral navolging", vertelt fractievoorzitter Stijn Van Hamme, "Een plek voor wie dergelijk lot overkomt, waar herinneringen en ervaringen gedeeld kunnen worden zou dan ook in elke regio aanwezig moeten zijn. Om die reden vroeg ik aan de meerderheid om ook in onze gemeente zo'n koesterhuis op te richten".

Niet lokaal, eerder regionaal

De meerderheid antwoordde dat onze gemeente de draagkracht mist om zo'n koesthuis op te richten, maar was ons voorstel zeker genegen. Daarom zal deze idee meegenomen worden in het regionaal overleg van 'het Huis van het Kind' om te bekijken of er in het Meetjesland zo'n regionaal koesterhuis kan worden ingericht.

Een eerste stap in de goede richting!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF