menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt oprichting ondernemersloket


Een lokale overheid moet er alles aan doen om het ondernemerschap te stimuleren. Een gemeente is pas bedrijfsvriendelijk wanneer het bestuur op een actieve manier mogelijke drempels voor ondernemers en toekomstig ondernemers tot een minimum beperkt. 


Centraal aanspreekpunt

Een ondernemersloket is daarbij een ideale link tussen de lokale overheid en ondernemers of toekomstig ondernemers. Zo’n loket is een centraal punt binnen de gemeente waar men terecht kan voor alle vragen en informatie omtrent ondernemen. Door dit te bundelen besparen (toekomstige) ondernemers een pak tijd en kan er efficiënter gewerkt worden. Bovendien was de oprichting van een ondernemersloket een belofte uit ons lokaal verkiezingsprogramma. Daarom stelde onze fractie tijdens de gemeenteraad van 26 september voor om in onze gemeente een ondernemersloket op te richten. 


Schepen kent eigen verkiezingsprogramma niet

Tot onze grote verbazing kregen wij te horen dat onze gemeente eigenlijk al enkele jaren een ondernemersloket heeft: er is namelijk een ambtenaar Lokale Economie die al deze vragen beantwoordt. Wij vonden dit antwoord heel vreemd aangezien ook in het verkiezingsprogramma van SamenPlus de oprichting van een ondernemersloket letterlijk stond. Op onze vraag aan de bevoegde schepen David Vercauteren of de meerderheid misschien haar eigen programma niet kende of niet wist waarmee het personeel bezig is, kregen we helaas geen antwoord. De uitdrukking op zijn gezicht zei al genoeg om bepaalde aanwezigen op de gemeenteraad te doen lachen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF