menu
Word Lid
Voorstel Vlaams Belang weggestemd

“Tijdens de gemeenteraad van 31 januari stelde onze fractie een amendement voor bij het huishoudelijk reglement”, zegt Stijn Van Hamme (fractieleider Vlaams Belang), “Wij stelden voor om het gebruik van tablets, laptops, smartphones en GSM tijdens de raadzittingen te verbieden zodat er meer aandacht zou zijn voor de inhoud van de dossiers. Dit zou volgens ons een meerwaarde betekenen voor de debatten. Iedereen moet immers in staat zijn om de dossiers op voorhand voor te bereiden en zodoende te weten waarover gesproken zal worden. Bovendien weet ik uit persoonlijke ervaring in het onderwijs dat het gebruik van laptops en dergelijke al gauw leidt tot afdwalen van de aandacht en zelfs tot spelen van spelletjes, raadplegen van Facebook… Tot onze grote spijt werd ons voorstel door alle andere raadsleden weggestemd. Dit is duidelijk een gemiste kans om toestanden zoals in het parlement waar sommigen zelfs geen aandacht schenken aan antwoorden op zelf gestelde vragen of er zelfs niet eens geluisterd wordt naar de eigenlijke vraag, onmogelijk te maken.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF